TOKYO

Office

103-0012
1-2-10 Nihonbashi Horidome-cho, Chuo-ku, Tokyo
Nihonbashi Horidomecho First 2F
TEL:+813-5846-9832
FAX:+813-5846-9833
E-mail:message@halvo.jp

KAGOSHIMA

Factory

897-0004
11675 Kasedauchiyamada Minamisatsuma-shi, Kagoshima
TEL:+81993-52-4130
FAX:+81993-53-8560