TOKYO

Office

101-0026
78-6 Kanda Sakuma-gashi, Chiyoda-ku, Tokyo
Daini Kotobuki Building 4F
TEL:+813-5846-9832
FAX:+813-5846-9833
E-mail:message@halvo.jp

KAGOSHIMA

Factory

897-0004
11675 Kasedauchiyamada Minamisatsuma-shi, Kagoshima
TEL:+81993-52-4130
FAX:+81993-53-8560